Foto: Anders Fredriksen

Coach & mentor

Coaching är ett kraftfullt verktyg för att hjälpa individer att både klargöra och nå sina mål. Som coach tar jag ansvar för processen och hjälper kunden att själv förstå sin situation, vilka alternativ som finns och vad hen skall göra för att röra sig framåt. 

Rent konkret är det oftast någon som sitter med problem som man vill få hjälp att lösa - livspusslet, hur få struktur på och hinna med allt som behöver göras, hur hjälpa en medarbetare som kört fast i karriär eller tankesätt.

Som mentor delar jag med mig av min erfarenhet och mitt kontaktnät, hjälper adepten att se olika möjligheter och att prioritera och fokusera. Jag har varit mentor i Almi Stockholms program för tillväxtföretag.

Som exempel har varit mentor åt en nytillsatt affärsområdeschef på ett IT-konsultföretag och åt en utlandsfödd IT-utvecklare som ville komma vidare i sin karriär och få hjälpa att förstå det svenska systemet.


Ring idag så kan vi resonera om hur jag kan hjälpa dig. Du kan också läsa mer om mig och vad jag erbjuder hos Mentorena. Där kan du också boka in mig för ett inledande samtal - det är gratis och hjälper oss båda att förstå om vi kan jobba ihop.