Foto: Magnus Nilsson

Rådgivare och konsult

Med mig har jag över 30 års erfarenhet av att ha arbetat i industrin och som konsult. Min karriär började med olika stabs- och linjebefattningar i Sverige och England på Ericsson, följt av över tio år av internationell affärsutveckling och M&A på Telia och Telenor följt av över tio år som konsult på PwC och Ernst & Young.

Som konsult är jag speciellt intresserad av frågor som är komplexa och har stor påverkan på verksamheter, t.ex. olika former av reglering och tekniska förändringar som påverkar branscher. Exempel är t.ex. bredbandsutbyggnad. och taxinäringen.

Den feedback jag får som konsult är att jag använder min erfarenhet för att hjälpa kunder att arbeta mot målet på ett sätt som skapar delaktighet och engagemang - jag tar jag mig tid att förstå de aktuella frågeställningarna och utforska olika infallsvinklar gemensamt med kunden för att vara helt klar över uppgiften innan vi börjar söka lösningar. Jag är också flexibel och kan löpande anpassa arbetet i enlighet med de resultat som vi får. 

Vid behov arbetar jag tillsammans med andra konsultföretag eller specialister för att leverera uppdrag.

Jag var utredningssekreterare i den statliga utredningen SOU 2016:1 "Statens bredbandsinfrastrukur som resurs". Uppdraget innebar bl.a. att ta hänsyn många olika uppfattningar och viljor hos staliga aktörer, företag och intresseorganisationer. Jag deltog också som sakkunnig i en utredning på Försvarsdepartementet avseende säkra kommunikationer för statens behov.